The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Ehliyet Sınav Kuralları

Aktif . Yayınlanma FAYDALI BİLGİLER

1-Test kitapçıklarını kontrol ederek eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz.
 

 1-Test kitapçıklarını kontrol ederek eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz.
 
 2-Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
 
 3-Size verilen cevap kağıdında yazılı olan adı,soyadı, T.C kimlik no gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
   Size ait değil ise salon sorumlularına söyleyiniz Adınıza yazılı cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız
   kullanılmayacak şekilde bozuksa size verilecek olan yedek cevap kağıdına kimliğinizle ilgili bilgileri,salon başkanın açıklamalarına göre yazınız.
 
 4-Yanınızda karalama kağıdı,sözlük,hesap cetveli,hesap makinesi,telsiz,çağrı cihazı,cep telefonu,radyo vb. araçlar varsa
   salon başkanına teslim ediniz.
 
 5-Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız Test kitapçığı türünü cevap kağıdındaki ilgili bölüme kodlayınız.
   Her sürücü belgesi türünün A ve B olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. A kitapçığı kitapçığını kullanan
   adaylar cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlığını ,B'yi kullananlar B yuvarlağının içini
   karalayacaklardır.
 
 6-Kaçıncı sınav hakkını kullandığınızı cevap kağıdındaki bölüme kodlayınız.
 
 7-Cevaplarınızı cevap kağıdında test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağı dışına taşmadan 
   cevap kağıdındaki ilgili bölümde bularak işaretleyiniz.Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
 
 8-Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
 
 9-Her sorunun 4 seçeneği vardır .Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış
   cevap olarak değerlendirilecektir.
 
 10-Size ayrı bir karalama kağıdı verilmeyecektir.test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için.
   kullanabilirsiniz
 
 11-Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek,yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
 
 12-Sınav süresince cevap kağıdınızın başkaları Tarafından görülmesine izin vermeyiniz.Başkasının kağıdına
   bakmayınız.Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çektiği anlaşılan
   adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 
 13-Sınavınız bittiğinde Cevap kağıdı ve test kitapçığınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz.Cevap kağıdınızı   ve soru kitapçığınızı sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
 
 14-Sınav sonrası teslim ettiğiniz test kitapçığının bir tek sayfası eksik olsa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 
 15-Bir aday sınavın herhangi anında dışarı çıkmak isteyebilir Ancak sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son
   15 dakika içinde hiçbir aday dışarı çıkamaz.
 
 16-Sınav Saat 11 de başlar ve Sınav başladıktan 1 saniye sonra adaylar sınava artık alınmazlar.
 
 17-Herhangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkan adayın soru kitapçığı ve cevap kağıdı elinden alınır.Tekrar
   salona girmek isterse salona alınmaz.Salonda tek bir kişi kalsa bile sınav süresi bitmeden adaydan
   salonunu terk etmesi istenmez.
 
 18-Sınav sırasında adayların özel ihtiyaçları nedeni ile salon dışına çıkmaları yasaktır.Sağlık durumundan ileri
   gelen bir durumla karşılaşılırsa salon başkanı sınavın kurallarını zedelemeden gerekli kararları almaya Yetkilidir


 2-Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
 
 3-Size verilen cevap kağıdında yazılı olan adı,soyadı, T.C kimlik no gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.
   Size ait değil ise salon sorumlularına söyleyiniz Adınıza yazılı cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız
   kullanılmayacak şekilde bozuksa size verilecek olan yedek cevap kağıdına kimliğinizle ilgili bilgileri,salon başkanın açıklamalarına göre yazınız.
 
 4-Yanınızda karalama kağıdı,sözlük,hesap cetveli,hesap makinesi,telsiz,çağrı cihazı,cep telefonu,radyo vb. araçlar varsa
   salon başkanına teslim ediniz.
 
 5-Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız Test kitapçığı türünü cevap kağıdındaki ilgili bölüme kodlayınız.
   Her sürücü belgesi türünün A ve B olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. A kitapçığı kitapçığını kullanan
   adaylar cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlığını ,B'yi kullananlar B yuvarlağının içini
   karalayacaklardır.
 
 6-Kaçıncı sınav hakkını kullandığınızı cevap kağıdındaki bölüme kodlayınız.
 
 7-Cevaplarınızı cevap kağıdında test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağı dışına taşmadan 
   cevap kağıdındaki ilgili bölümde bularak işaretleyiniz.Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
 
 8-Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
 
 9-Her sorunun 4 seçeneği vardır .Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış
   cevap olarak değerlendirilecektir.
 
 10-Size ayrı bir karalama kağıdı verilmeyecektir.test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için.
   kullanabilirsiniz
 
 11-Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek,yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
 
 12-Sınav süresince cevap kağıdınızın başkaları Tarafından görülmesine izin vermeyiniz.Başkasının kağıdına
   bakmayınız.Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çektiği anlaşılan
   adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 
 13-Sınavınız bittiğinde Cevap kağıdı ve test kitapçığınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz.Cevap kağıdınızı   ve soru kitapçığınızı sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
 
 14-Sınav sonrası teslim ettiğiniz test kitapçığının bir tek sayfası eksik olsa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 
 15-Bir aday sınavın herhangi anında dışarı çıkmak isteyebilir Ancak sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son
   15 dakika içinde hiçbir aday dışarı çıkamaz.
 
 16-Sınav Saat 11 de başlar ve Sınav başladıktan 1 saniye sonra adaylar sınava artık alınmazlar.
 
 17-Herhangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkan adayın soru kitapçığı ve cevap kağıdı elinden alınır.Tekrar
   salona girmek isterse salona alınmaz.Salonda tek bir kişi kalsa bile sınav süresi bitmeden adaydan
   salonunu terk etmesi istenmez.
 
 18-Sınav sırasında adayların özel ihtiyaçları nedeni ile salon dışına çıkmaları yasaktır.Sağlık durumundan ileri
   gelen bir durumla karşılaşılırsa salon başkanı sınavın kurallarını zedelemeden gerekli kararları almaya Yetkilidir

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com