The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

Trafik İşlemleri

Aktif . Yayınlanma FAYDALI BİLGİLER

NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden
Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır 
 
Şahadetname Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için) Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir) Gümrük vezne alındı makbuzu Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) Trafik Sigortası Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi numarası Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)
Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. 
ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili 

Fatura Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) Fatura kesme yetki belgesi Taşıt alım vergi makbuzu Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak) Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası
Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır. 
ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. 

Noter Satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için) Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1) Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi Numarası (Alıcının) Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek
Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar 
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket yetkilisi veya vekili
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Sigorta (varsa zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için) Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden ) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı Karayollarından motor - şase tespiti (muayene) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak <değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak. 

Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Plakaları getirilecek
Not: Belgeler daktilo ile yazılacak 

Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı Eski Trafik ve Tescil belgeleri Plakalar getirilecek
Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden) Dilekçe Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) Renk faturası ve örneği Sigorta Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 
                                                       
NAKİL ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
Noter satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi Trafik Sigortası Eski plakalar gelecek Vergi numarası Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.den) İki adet Araç Tescil Nakil Bildirim belgesi (Ek-9 Şoförler cemiyetinden) Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Trafik Tescil Müracaat formu (Ek-1) Şoförler Cemiyetinden
Not: Noter satış senedi tarihinden 1 ay içerisinde müracaat etmek zorunluluğu vardır 
 
Şahadetname Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için) Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir) Gümrük vezne alındı makbuzu Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan) Trafik Sigortası Tescil Belgesi ve Trafik belgesi Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi numarası Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)
Not: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. 
ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili 

Fatura Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) Fatura kesme yetki belgesi Taşıt alım vergi makbuzu Çevre kirliliği ödendiğine dair makbuz Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.ve Br.A.den) alınacak Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) şoförler cemiyetinden alınacak) Araç Tescil dosyası (2 adet boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak Vergi Numarası
Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. Yurt dışından giriş yapan araçlar, Karayollarına muayene istasyonundan tespit yaptıracaklardır. 
ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket Yetkilisi veya vekili
Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. 

Noter Satış senedi Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için) Otomobillerde 2 , diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1) Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Vergi Numarası (Alıcının) Plakalar TR. rumuzlu değil ise plakalar değişecek
Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar 
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR
Sicil Tasdiknamesi İmza sirküleri Şirket yetkilisi veya vekili
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Veraset İlamı alınacak (İlgili mahkemeden) Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Sigorta (varsa zeyilname) Tescil belgesi Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için) Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacak)
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tes.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, Şoförler cemiyetinden ) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı Karayollarından motor - şase tespiti (muayene) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tsc.Şb.Md.ve Br.A.liğinden alınacak) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden alınacak) Dilekçe Sigorta Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacak <değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak. 

Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Plakaları getirilecek
Not: Belgeler daktilo ile yazılacak 

Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı Eski Trafik ve Tescil belgeleri Plakalar getirilecek
Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecek.
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (şoförler cemiyetinden) Dilekçe Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak) Renk faturası ve örneği Sigorta Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek
Not: Belgeler daktilo ile doldurulacak 
                                                       


Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Mdl.ve Br.A.liğinden) İki adet Araç tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Sigorta Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecekNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak 
 
Tescil belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden) Dilekçe Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için) Şirketler için Resmi Gazete ilanı, Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni ünvana göre) Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecekNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak 

MA-MB ve Diplomatlara ve Natoya tahsis edilen araçlara işlem yapılır Beş adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (Şoförler cemiyetinden) Beş adet ilişik kesme belgesi (Trf.Tsc.Şb.Md.lüğü ve Br.A.liğinden) Plakalar getirilecek Trafik belgesi ve Tescil belgeleri getirilecek Dilekçe Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (Nato personeli ve diplomatlar hariç) Kimlik veya ikamet tezkeresi örneğiNot: Belgeler daktilo ile doldurulacak 
İSTENEN BELGELER
Verildiği yıl için geçerlidir Şirketlere verilir İki adet geçici Trafik belgesi Şirketin faaliyet yetki belgesi İstenilen sayıda karton plaka Harç makbuzu Araçlara plakaları ve ruhsatları şirketler tahsis eder Araçlara plaka tahsisi için Noterlikçe tasdikli taahhütname belgesi yaptırılır Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilirNot: Belgeler daktilo ile doldurulur
İSTENEN BELGELER
Bir ay süre için verilir Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği Sigorta Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi yaptırılacak Dilekçe Harç makbuzu Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek Plakalar madeni plaka olacak Araca ait tüm belgeler Trafik Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine iade edilecek Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek 
İSTENEN BELGELER
İki adet Geçici Trafik belgesi İki adet Karton geçici plaka Aracın satın alındığı belge örneği Sigorta Maliyeden Harç makbuzu Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir Araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz 

Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır. Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir. Araç başka İl'den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x10.000 +%17 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir. Yıllık Vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. 

Fatura Montaj tespit raporu İmalat yeterlilik belgesi Karayolları uygunluk belgesi Aracın Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar Dilekçe 2 adet Ek-1 formu Trafik ve tescil belgesi, Trf.Tes.Şb. veiya Br.Aliğinden alınacak Trafik Sigortası Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği 
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE:Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekaletli vekili 

İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte Taşıt alım vergi makbuzu Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Harç makbuzu Trafik Sigortası Trafik belgesi(Muayenesi bitenler için) Tescil belgesi Otomobillerde iki, diğer araçlarda üç adet müracaat işlem formu (Ek-1) Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır. 
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE:Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekil 

Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler. Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet) Trafik Tescil belgesi, Trafik Tescil Şube veya Bürosundan alınır. 

Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir. Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik işlemleri yapılabilir. 

Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir. Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir. 

Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır. Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder. 

Şirketlerin ve Ticarethanelerin ünvanı veya yan kuruluşları adına tescilli araçlara şahıs adına tescilli araçlar için Logo taşınacak şirket ile Noter tasdikli sözleşme (Logo taşıma süresi ve tutarı TL olarak belirtilecektir) Logo daki marka, şirket ünvanında geçmiyor ise, marka tescil belgesi aranacak. Trafik ve Tescil belgesi alınacak Trafik Sigortası nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği 
ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE
Ticaret Sicil Tasdiknamesi İmza Sirküleri Şirket yetkilisi veya vekil 

Sürücü kursundan alınan belgelerin fotokopisi Sertifikanın aslı. nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi Diploma aslı. Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.) Kan grubu belgesi Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre İki adet fotoğraf Sürücü belgesi ücreti  

Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi Şoförler derneğinden dosya Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi. İki adet fotoğraf Sabıka kaydı. Sağlık raporu (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından) Kan grubu belgesi. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere) Sürücü belge ücreti 18.500.000.-TL Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir) Sürücü Belgesi ücreti

Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.  Bir adet fotoğraf Şoförler derneğinden TR-SF-l formu ve Ek-30 kartı Sürücü belgesi ücreti. 
 
Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. 
nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi Şoförler Derneğinden TR-SF-1 formu ve Ek-30 kartı Bir adet fotoğraf Eski Sürücü belgesi. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi) Sürücü belge ücreti -NOT: Sürücü belgesi ile ilgili tüm işlemler için G.B.T tahkikatı yapılmaktadır

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com